Skip to content Skip to footer

งานบริการระหว่างองค์กร

งานบริการด้านฝากขาย-เช่า (Brokerage Service)

     เพื่อผลประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของเจ้าของร่วม LPP มีบริการฝากขาย-เช่า แบบ Full Service โดยบุคลาการผู้ชำนาญการ ที่คอยอำนวยความสะดวกตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจสภาพห้องสรรหาผู้ซื้อ-เช่า ผ่านระบบคัดกรองและ Database ไปจนถึงการดำเนินการด้านเอกสารสัญญา เพื่อทำให้ท่านเจ้าของร่วมรู้สึกปลอดภัยในทรัพย์สินและได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า 

LPP-lpn-agent-01

Selling / Leasing

• บริการที่ปรึกษาด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร
• Call Center ที่คอยตอบสนองความต้องการของเจ้าของร่วมแบบ One-stop Service
• บริการตรวจรับสภาพห้องพร้อมทำ Checklist และดำเนินการด้านเอกสารสัญญา
• บริการแจ้งเตือนเจ้าของร่วมเมื่อมีผู้สนใจเข้าชม
• บริการคัดกรองและจัดเก็บข้อมูลผู้ซื้อ-เช่า เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดจากผู้ซื้อ-เช่า ที่ไม่มีคุณภาพ
• บริการติดตามทวงถามค่าเช่า

Foreign Customer Service

ให้คำปรึกษาด้านการลงทุนในธุรกิจเช่า กฎหมายภาษีและบริการประสานงานกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
เพื่อแจ้งที่พักคนต่างด้าว

VIP Service

บริการจัดทำรายงานแสดงผลความคืบหน้าของการดำเนินงานและคำนวณ Yield ให้เป็นกรณีพิเศษ

Marketing Service

บริการด้านการตลาดจากฐานข้อมูลใน Database ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการและเว็บไซต์ของบริษัทในเครือ

LPP-lpn-agent-02

Partnership

ประสานงานบริษัทพันธมิตรเพื่อการบริการที่สมบูรณ์แบบ ไม่ว่าจะเป็นบริการทำประกันห้องชุดเพื่อเช่าหรือประสานงานด้านการการซ่อมแซม และตกแต่งห้องชุด

Buying / Renting

• บริการสรรหาและแนะนำอสังหาริมทรัพย์ที่ตรงตามความต้องการของผู้ซื้อ-ผู้เช่า
• บริการจัดทำเอกสารสัญญา นิติกรรมต่างๆ ประสานงานหน่วยงานราชการ จนครบกระบวนการ
• บริการแจ้งเตือนผู้เช่าเมื่อสัญญาใกล้หมดอายุ

Partnership

• ประสานงานกับสถาบันการเงินเพื่อการขอสินเชื่อ จากพันธมิตรขององค์กร