Skip to content Skip to footer

กว่า 200 โครงการ ให้ความไว้วางใจ

ทั้งโครงการที่พัฒนาโดย LPN และ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายอื่น

ISO 9001 Quality Assurance

มาตรฐานการบริการระดับสากล ISO 9001 รับประกันโดยทีม Quality Assurance

มั่นใจ ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

99% ของโครงการภายใต้การบริหารของเรามั่นใจและ เลือกใช้บริการของเราอย่างต่อเนื่อง

งานบริการที่หลากหลาย

ให้เลือกสรร ทั้งบริหารจัดการโครงการระบบวิศวกรรม ระบรักษาความปลอดภัย บริการความสะอาด และบริการฝากขาย – เช่า

ทีมงานดูแล 24 ชั่วโมง

พร้อมอำนวยความสะดวกให้การใช้ชีวิตของคุณ ราบรื่นในทุกเวลา

• LPN Connect
ฟังก์ชั่นที่ ช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย เชื่อมโยงผู้พักอาศัยกับบริการของ LPP ไม่ว่าจะเป็นการรับพัสดุ การจ่ายค่าส่วนกลาง การจองบริการ และการแจ้งซ่อมต่างๆ

• โปรแกรมบัญชีการเงิน Cloud Accounting System
ระบบบัญชีออนไลน์ที่เราพัฒนาร่วมกับบริษัทผู้นำตลาด เพื่อความโปร่งใสและความปลอดภัย ที่เหนือกว่าในการอำนวยความสะดวกต่อการทำบัญชีและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเรียก Statement รายเดือนของนิติบุคคล 

• โปรแกรมบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงอาคาร CMMS
ตรวจและดูแลเครื่องจักรได้อย่างแม่นยำ มีประสิทธิภาพ ตามหลัก Preventive Maintenance 
ในรูปแบบของ Mobile Dashboard ที่เอื้อต่อการเช็คข้อมูลและแจ้งเตือนเมื่อเกิดความผิดปกติ

• ศูนย์ความปลอดภัย Smart Security Center
เพื่อความปลอดภัยสูงสุด เรามีทีมงานดูแล 24 ชั่วโมง และคอยประสานงานกับหน่วยงานราชการ
ต่างๆ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

• เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายและการบริหารให้แก่คณะกรรมการนิติบุคคล

• บริการอย่างมืออาชีพ

• Visitor Management สร้างมาตรการเข้มงวดในการตรวจสอบผู้มาเยือน

• เรามีเครือข่ายคู่ค้าจากการบริหารโครงการจำนวนมาก ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการจัดซื้อ
และเพิ่มอำนาจต่อรอง ทำให้สามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของโครงการได้มากขึ้น

Emergency Response Team
  ทีมงานจากส่วนกลางที่พร้อมสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมงโดยเฉพาะเหตุฉุกเฉิน

• Engineering Team
  ทีมงานวิศวกรมืออาชีพที่ช่วยจัดการปัญหาด้านโครงสร้าง งานระบบอาคารและงานวิศวกรรม

• Legal Team
  ทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่พร้อมให้คำปรึกษา และเป็นผู้ช่วยดำเนินการด้านนิติกรรมต่างๆ ให้แก่โครงการ

• IT Support Team
  ทีมงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศที่คอยพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน เพื่อตอบสนองทุกความคาดหวัง 

• S&E Team 
  ทีมงาน Social and Environmental ที่ร่วมสร้างวัฒนธรรมการแบ่งปันและความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่โครงการและสังคมรอบข้าง เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

ลดการใช้กระดาษ
  ด้วยการแทนที่ของเทคโนโลยีและใส่ใจในการประหยัดทรัพยากร
• Waste Management
   สร้างระบบการคัดแยกขยะ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น
• จัดทำรายงานติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2 ครั้ง/ปี
   โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
• ใส่ใจในระบบบำบัดน้ำเสีย
   ให้ได้มาตรฐานกรมควบคุมมลพิษ

บุคลากรทุกฝ่ายผ่านการอบรมจากสถาบันที่มีประสบการณ์การพัฒนาบุคคลากรกว่า 20 ปี พร้อมด้วย
พื้นที่ เครื่องมือ และทรัพยากรต่างๆ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานจนชำนาญก่อนเตรียมลงสนามจริง

บุคลากรด้านบริหารโครงการผ่านการอบรบจากหลักสูตรพัฒนาผู้จัดการชุมชน CMTC :
Community Management Training Course หลักสูตรเฉพาะของ LPP กว่า 50 ชั่วโมง

บุคลากรด้านวิศวกรรมผ่านการอบรมจากหลักสูตร P&MTC :
Preventive & Maintenance Training Course หลักสูตรเฉพาะของ LPP กว่า 100 ชั่วโมง

บุคลากรด้านรักษาความปลอดภัยผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐาน พรบ.รักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558

บุคลากรด้านความสะอาดผ่านการอบรมจากหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับพื้นผิวและหลักสูตรเทคนิคการขจัดคราบ กว่า 15 ชั่วโมง