Skip to content Skip to footer
LPP-Career

เรากำลังมองหาบุคลากรที่มีศักยภาพ เพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทบริหารจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย เราเชื่อมั่นในการส่งมอบบริการที่ดี โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิต ความสะดวกสบาย และวัฒนธรรมการอยู่อาศัยร่วมกัน

สนใจสมัครงานติดต่อ

Email : recruit@lpn.co.th   โทร : 02-285-5011-6 ต่อ 387

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

คุณสมบัติ
– เพศ ชาย/หญิง
– อายุ 22-28 ปี
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
– สามารถใช้ MS.OFFICE ได้เป็นอย่างดี
– มีประสบการณ์ในงานธุรการหรือบริการลูกค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีใจรักงานบริการ บุคลิกภาพดี
– ทำงาน 6 วัน / สัปดาห์
–  สัญญาจ้าง  1  ปี
– ประจำโครงการต่างๆ ในกรุงเทพ

ลักษณะงาน
– ติดต่อประสานงาน
– ดูแลลูกบ้านภายในโครงการ
– รับชำระค่าส่วนกลาง ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าที่จอดรถฯ
– รับเรื่องร้องเรียนจากลูกบ้านภายในโครงการ
– จัดกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการ
– งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
– ทำงาน 6 วัน / สัปดาห์

คุณสมบัติ
– เพศ ชาย/หญิง
– อายุ 22-28 ปี
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
– สามารถใช้ MS.OFFICE ได้เป็นอย่างดี
– มีประสบการณ์ในงานธุรการหรือบริการลูกค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีใจรักงานบริการ บุคลิกภาพดี
– สามารถใช้ภาษาจีนและอังกฤษในการสื่อสารได้ในระดับดี (ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน)
– ทำงาน 6 วัน / สัปดาห์
– สัญญาจ้าง 1 ปี
– ประจำโครงการเขตรามคำแหง อุดมสุข และสุขุมวิท 72

ลักษณะงาน
– ติดต่อประสานงาน
– ดูแลลูกบ้านภายในโครงการ
– รับชำระค่าส่วนกลาง ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าที่จอดรถฯ
– รับเรื่องร้องเรียนจากลูกบ้านภายในโครงการ
– จัดกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการ
– งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
– ทำงาน 6 วัน / สัปดาห์

คุณสมบัติ
– เพศชาย /หญิง
– อายุ 20-28 ปี
– วุฒิการศึกษา ปวช.-ป.ตรี ไม่จำกัด สาขา
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
– มีใจรักงานบริการ
– ทำงาน 6 วัน / สัปดาห์
– ประจำโครงการต่างๆ ในกรุงเทพ- อัตราค่าจ้าง 410-500 บาท/วัน

ลักษณะงาน
– จัดทำข้อมูลพัสดุเข้า-ออก ของโครงการในแต่ละวัน
– ติดตามลูกค้ามารับพัสดุ
– คีย์ข้อมูลพัสดุเข้าระบบ
– จัดเรียงพัสดุ
– งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
– เพศชาย
– อายุไม่เกิน 35 ปี
– วุฒิปวช.-ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า,ไฟฟ้ากำลัง, เครื่องกล, ครุศาสตร์- อุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– ประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงระบบอาคารสูง 1 ปีขึ้นไป
– สามารถนอนเวรได้
– ประจำโครงการต่างๆ ในกรุงเทพ
– เป็นสัญญาจ้าง

ลักษณะงาน
– ดูแลระบบ ไฟฟ้า ประปา แอร์ สุขาภิบาล ภายในโครงการ
– ซ่อมห้องลูกค้าตามที่ลูกค้าแจ้ง
– ดูแลความเรียบร้อยภายในโครงการ
– ติดต่อประสานงาน
– งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย